Grant

Jesteśmy Grantobiorcą w projekcie pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”), finansowanym z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała Grant na rozbudowę systemu gabinetowego oraz zakup sprzętu teleinformatycznego, które umożliwiają tworzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz świadczenia e-usług. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19. Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia, a jego wartość wynosi 99 589 028,57 zł. Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji placówek POZ w zakresie świadczenia e-usług, integracji z systemem e-zdrowia oraz usprawnienie udzielania świadczeń. Więcej informacji o projekcie na stronie: https://zdrowie.gov.pl/poiis/strona-1029- e_uslugi_poz.html

Poniżej znajdują się informacje dotyczące grantu, a także zapytanie ofertowe na zakup sprzętu informatycznego.

Grant informacje (.pdf) Grant zapytanie ofertowe (.pdf) Grant zapytanie ofertowe (.docx)

Publikacja wyniku postępowania

Zgodnie z ogłoszeniem i przebiegiem postępowania w ramach projektu "Wdrożenie e-usług w Placówkach POZ i Ich Integracja z Systemem e-zdrowia," informujemy o wyborze trzech wykonawców oraz cenach zamówień.

Wybrani Wykonawcy:

Firma: X-KOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres: Bojemskiego 25 42-202 Częstochowa POL
NIP: PL9492107026 BDO: 000005541
Cena Zamówienia 1: 56219zł
Cena Zamówienia 2: 8717zł

Firma: drEryk S.A
Adres: Księdza Józefa Tischnera 8 30-421 Kraków
Cena Zamówienia: 5572,53zł

Firma: SKY SCAFF DAWID ŁYSIK
Adres: Necla 6A/1, 81-377 Gdynia
NIP: 5862255479
Cena Zamówienia: 82900zł


Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyboru tych trzech wykonawców, którzy umożliwili realizacje celów projektu. Dzięki tej współpracy, nasza placówka mogła rozbudować system gabinetowy oraz zakupić niezbędny sprzęt teleinformatyczny. Te kroki umożliwią nam efektywne tworzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz świadczenie innowacyjnych e-usług. Więcej informacji na temat projektu oraz aktualności związanych z jego realizacją można znaleźć na oficjalnej stronie Ministerstwa Zdrowia https://zdrowie.gov.pl/poiis/strona-1029- e_uslugi_poz.html. Dziękujemy za zaufanie oraz wspólną pracę nad podnoszeniem jakości świadczonych usług medycznych.